Zrealizované projekty

Výstavba strategického parku – Znižovanie hladiny podzemnej vody

Výstavba finálnych inžinierskych sietí strategického parku Nitra

Prepojenie vodojemu Mlynárce

Práve realizujeme

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST – 1. etapa

ES Senica – výmena transformátorov

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra